הסכמי ממון

הסכם ממון: מדוע הוא מומלץ ומה חשוב לדעת?

בעבר לא היה נהוג לערוך הסכם ממון, הדעה הרווחת היתה כי עצם העלאת הרעיון צופה את כישלונם של הנישואין. בשנת 1973 חוקק חוק יחסי ממון בין בני זוג שמסגרתו למעשה נתנה לבני הזוג את האפשרות לסטות מהסדר חלוקת הרכוש כפי שקובע בעבורם החוק, זאת באמצעות עריכת הסכם פרטי שאת תנאיו הם קובעים בעצמם.

כן ניתנה לבני הזוג האפשרות לקבוע את "החוקים" אשר הם בוחרים להחיל על עצמם בכל הנוגע לחלוקת רכושם והגדרתו כרכוש נפרד או משותף, זאת בעת הליכי גירושין, מוות ואף פרידה ללא גירושין.

 

הסכם ממון – לזוגיות בראש שקט

הסכם יחסי ממון נערך לרוב בנוכחות עורך דין, הצופה אל העתיד ומטרתו להסדיר את ההיבטים הרכושיים והממוניים ואת חלוקת הרכוש עם פקיעת הנישואים בשל גירושין או מוות.

בנישואים ראשונים, חלק משמעותי מהזוגות מגיעים לנישואים כמעט ללא רכוש או מקבלים מההורים עזרה כספית בסכומים משתנים.

על אף הדעה הרווחת כי במקרים כאלה אין צורך בעריכת הסכם, המציאות מוכיחה אחרת שכן חשיבותו הרבה מתאפיינת בהוראות הנקובות בו והקובעות למשל מתי יחולק הרכוש, האם חלוקת הרכוש המשותף תהיה בעת הפרידה בפועל (עזיבת מי מבני הזוג את הדירה) או בעת קבלת הגט.

לקביעות אלו יש חשיבות רבה שכן בהיעדר הסכם ממון קיים סיכון לפיו יתנהל הליך משפטי ארוך ומייגע כאשר רק בסיומו ניתן יהיה לחלק את הרכוש המשותף שנצבר.

בהיעדרו עלול למצוא עצמו אחד מבני הזוג כשהוא נתון לסחטנות מצד בן הזוג האחר, אשר מסרב להתגרש עד אשר יקבל את הרכוש בו חפץ.

נקודות מפתח שחשוב להקפיד עליהן במסגרת ההסכם ניתן ורצוי להגדיר מהו הרכוש המשותף אותו צברו הצדדים יחד בטרם הנישואין, אם וככל שצברו רכוש משותף.

עוד ניתן להגדיר, וזה למעשה החלק החשוב והמהותי, איזה רכוש הביא עימו כל צד לנישואין – אותו רכוש אשר יוגדר כשייך לצד אשר הביא אותו וישאר בבעלות הצד לו הוא שייך גם בעת  פקיעת הנישואין.

ניתן עוד לקבוע באשר לזכויות סוציאליות (פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות) מה החלק המשותף ומה ישאר בגדר רכוש אישי של כל אחד מבני הזוג.

כמובן שניתן להיות יצירתיים ולקבוע שחלק מרכוש של אחד מבני הזוג יהיה שייך לבן הזוג האחר עם חלוף שנים בהדרגה או עם הולדת ילדים, או שפירות אותו רכוש (כגון דמי שכירות מנכס שבבעלות צד אחד) ישמשו את שני הצדדים וכן הלאה.

ככל שעורך הדין מקצועי יותר, כך הסכם הממון יהיה קל יותר לעיכול אצל הצד שהינו הצד החלש מבחינה כלכלית, דהיינו, הצד אשר נדרש לחתום. ישנן דרכים רבות ליצירת מנגנונים יפים לחלוקת הרכוש, אשר יתרמו לתחושת השוויון והצדק גם אצל מי שאולץ לכאורה על ידי בן זוגו לחתום על הסכם ממון.

מרכיב חשוב בנישואין שניים אצל זוגות שבשבילם אלה הם נישואין שניים או יותר, עריכת הסכם שכזה היא עניין מובן מאליו עקב נסיון העבר. זוגות בפרק ב' מתאפיינים במודעות גבוהה ביותר לחשיבותו ואכן שיעור גבוה מהם מקפיד על כך.

בנישואין שניים, או אצל מי שחיים יחד ללא חתונה בפרק ב', קיימת חשיבות עליונה בעריכת הסכם חיים משותפים, בין היתר לשם הגנת האינטרסים של ילדי בני הזוג ממערכות קודמות, אשר חשופים לכאורה לסיכון של אובדן רכושם העתידי לטובת בן הזוג החדש של האם או האב.

בשנים האחרונות, לאור פסקי דין רבים ומגוונים אשר במסגרתם נפסק כי גם רכוש שהביא עימו צד לנישואין ושהיה בבעלותו טרם הנישואין שייך בחלקו לבן הזוג האחר, עלתה המודעות בקרב זוגות העומדים לפני נישואין, וכיום זהו מרכיב לגיטימי וחשוב בתהליך ההכנה לנישואין.

עורכי הדין העוסקים בתחום דיני המשפחה מצביעים על היתרונות בעריכת הסכם בו בני הזוג יכולים להגיע להבנות כשהם אינם מונעים על ידי רגשות שליליים ועוינות, אלא בעודם במערכת יחסים אוהבת ורגועה כשכל חלומם הוא לחיות ולהזדקן יחד, כשהם פועלים מתוך אהבה והערכה ולא מתוך אינטרס כלכלי

הסכמי ממון