ליווי בהליך ישוב סכסוך

לפני כמה שנים, ב 2017, נכנס לתוקפו חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, השגור בפי כל כ חוק לישוב סכסוכים במשפחה.
במסגרת החוק והתקנות שהותקנו לו, נקבע שבניגוד לעבר, שאז אם אחד מבני הזוג חפץ להתגרש/לקבל מזונות/לקבוע הסדרים עם הילדים המשותפים, הוא יכול היה פשוט לפתוח בהליכי תביעות, ולגרור את הצד השני, בעל כורחו לתוך הליך ארוך וסבוך של כמה שנים בדרך כלל.
החוק החדש, חוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה קובע, כי טרם הגשת תביעות, על הצדדים לנסות ליישב את המחלוקות ביניהם בדרכי שלום, לפיכך צד החפץ לפתוח בהליכי משפט, ייאלץ, כך ממש, טרם יורשה לו לפתוח תיק תביעה, להגיש בקשה לישוב סכסוך לבית משפט או לבית הדין הרבני, במסגרתה יוזמן לשבת עם הצד השני ולנסות ליישב עימו את הסכסוך בדרכי שלום, באמצעות עובדת סוציאלית מיחידת סיוע שליד בתי המשפט וליד בתי דין הרבניים.
על מנת להגיע מוכן ומזומן לפגישה מכרעת שבסיומה אולי ייסגר התיק, ויוגשו תביעות, יש להסתייע בעורך דין שיסביר, ילווה, יכוון ,ייעץ.
לעיתים במסגרת הליך ישוב הסכסוך, מתעורר צורך בהגשת בקשות דחופות ובסעדים זמניים להבטחת זכויות הצד השני ברכוש, שעה שהאישה או הבעל מנסים למשל להבריח כספים מהבנק, או מהחברה המשותפת, או מקרן ההשתלמות או מהכספת הביתית. במקרים כאלה נדרשת התערבות מידית של בית המשפט במתן צווים, אותם יבקש העורך דין המלווה עבור לקוחו.
לפעמים יש צורך בבקשה דחופה להשבת קטין שהוצא מחוץ לבית, לפעמים יש צורך בהגשת בקשה דחופה למזונות זמניים, כל זאת ועוד מחייב ניסוחים משפטיים ואסטרטגיה משפטית בה ישתמש עורך הדין המייצג בהליך ישוב סכסוך.
כמובן שמטרת ההליך הינה להגיע להסכם גירושין מוסכם אליו יחתור עורך הדין המייצג בהליך ישוב הסכסוך, על מנת להביא את ההליך לסיום ואת הלקוח לחוף מבטחים.

ליווי בהליך ישוב סכסוך