נוטריון ואימות חתימה

נוטריון הינו עורך דין בעל ותק של מעל 10 שנים אשר קיבל רישיון  ורשום בפנקס הנוטריונים המנוהל על ידי משרד המשפטים.

סמכויותיי כנוטריונית לאמת ולאשר מסמכים משפטיים.

לדוגמה: לאמת חתימה על מסמך, לאשר נכונות העתק מסמך, לאשר נכונות תרגום מסמך, לאמת הסכם בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין . גם יפוי כח כללי ויפוי כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין יהיו ברות תוקף רק אם ערך אותם נוטריון.

אישורו של נוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי.

 

נוטריון ואימות חתימה